Garantie

Garantie
Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan jou te leveren. Toch kan het voorkomen dat er een bestelling defect raakt tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor je aanspraak kunt maken op garantie. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorgdragen voor reparatie of vervanging. Wij kiezen in overleg met de fabrikant of leverancier voor reparatie of vervanging van het defecte onderdeel/artikel. Schade door oneigenlijk gebruik valt uiteraard niet onder de garantieregeling.

Wettelijke & Fabrieksgarantie

Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt naast de wettelijke garantie ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie. Voor deze artikelen wordt door de fabrikant soms een langere garantietermijn geboden. Dit staat dan aangegeven bij de betreffende artikelen of in de documentatie die je ontvangt bij de bestelling. Vanzelfsprekend wordt – indien van toepassing – de langere garantietermijn van de fabrikant te allen tijde gehandhaafd. 

Hoe vraag ik garantie aan?
Het is belangrijk dat je je bij een defect of garantie aan een bij Paincave.cc aangeschaft artikel altijd tot ons wendt. Stuur een e-mail naar support@paincave.cc waarin je aangeeft wat het probleem is. Wij vragen je het probleem tekstueel te verwoorden en indien mogelijk met foto’s te onderbouwen. Daarbij verzoeken we je om het ordernummer van de aankoop en je telefoonnummer te vermelden. Je ontvangt in de regel binnen 5 werkdagen een bericht over de wijze waarop wij je aanspraak op garantie zullen afhandelen. 

Winkelwagen